Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn - Taichi Master: The Door Of Taichi Việt Sub (2017)

Diễn viên

: Thiệu Mỹ Kỳ, Hoàng Văn Hào, Lâm Hựu Uy, Bạch Băng

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Võ Thuật


Năm sản xuất

:

2017


Thời lượng: (40/40)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn - Taichi Master: The Door Of Taichi Việt Sub (2017)

Trong những năm vào thời dân quốc, chí sĩ ái quốc Trần Thanh Bình vì bảo vệ "Long đầu trượng", cùng vợ hi sinh lẫy lừng, trước lúc lâm chung đã mang đứa con của mình cùng "long đầu trượng" ủy thác cho chiến hữu Mã Ái Quốc. Vì không phụ lòng chiến hữu giao phó, Mã Ái Quốc đổi tên thành Chu Khả Phát, đứa bé cũng đổi tên thành Chu Phiêu Dật, mang con ruột của mình là Mã Ninh Nhi giao cho bạn tốt nuôi nấng.
Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn - Taichi Master: The Door Of Taichi Việt Sub (2017)Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn - Taichi Master: The Door Of Taichi Việt Sub (2017)