Gà Nói Với Vịt - Chicken And Duck Talk Việt Sub (1998)

Diễn viên

: Michael Hui, Ricky Hui, Sylvia Chang

Quốc gia

:

Hồng Kông


Thể loại

:

can't connect database