Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 - Swords Of Legends 2 Việt Sub (2018)

Diễn viên

: Lý Trị Đình, Phó Tân Bác, Khương Văn, Dĩnh Nhi, Thiệu Binh

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Kiếm Hiệp


Năm sản xuất

:

2018


Thời lượng: (48/48)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 - Swords Of Legends 2 Việt Sub (2018)

Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.
http://coiphimhay.net/Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 - Swords Of Legends 2 Việt Sub (2018)Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 - Swords Of Legends 2 Việt Sub (2018)